Sửa lỗi cài devc++mong đc ac giúp đỡ ạ

A post was merged into #1

Dev C++ đã ngừng phát triển từ 15 năm trước rồi bạn à. Bạn nên dùng IDE thay thế như CodeBlock chẳng hạn.

1 Like

vâng.
mk dùng codeblock, k h sao lại k dùng được thư viện #include<bits/stdc++.h>

Bởi vì “<bits/stdc++.h>” chưa bao giờ tồn tại trong chuẩn C++ cả bạn à, nên nó không được support đâu

2 Likes

e thấy bảo cái này chứa những hàm cơ bản và rất nhiều người dùng mà. s lại k có đc ạ

Mình nói “chuẩn C++” chính là nói C++ standard á bạn. Còn cái <bit…> kia chỉ có mỗi gcc support mà thôi.

3 Likes

thế là codeblock k support hả c?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?