Sự khác nhau giữa các bản Cocos2d

Cho em hỏi là 2 bản Cocos2dx và Cocos Creater khác nhau ra sao mà nó lại chia ra 2 bản tải khác nhau ạ

Cocos2dx là engine được dùng bởi Cocos Engine
Cocos Engine là một công cụ phát triển. Bao gồm nhiều tools như game engine (cocos2dx), ui editor, sprite editor, v.v

2 Likes

Cocos2dx là game engine.Nó hỗ trợ C++,Javascript và Lua !

Nên người ta cũng hay phân ra nhánh là C++ và nhánh Javascript ( Lua thì mình thấy ít xài ) !
+C++ thì không build được web ! Chỉ có android,ios,window… => nó thích hợp cho build game nặng tầm trung trở lên , vì tốc độ xử lý tốt !
Vd làm game trên steam chẳng hạn !
+Javascript thì build được bản web,android,ios,window… => thích hợp cho những game tầm trung trở xuống,game web…

Vậy dùng c++ build game nhỏ được không ? Dùng Javascript build game nặng được không ? Tất nhiên là được hết, không ai cấm cả !
Tùy vào trò chơi đó thuộc loại nào casual , mid-core, harcore… ? Cần public trên platform nào android,ios hay có thêm web ? … thì người phát triển cần chọn engine cho phù hợp !

Cocos creator thì game tool hoàn chỉnh ra đời sau ,nó dựa trên cocos2d-x ! Nó ra đời để thay thế Cocos Studio , vì cocos2dx khi làm UI hơi khó khăn đối với những người không biết code như game design,tester… vì nó chỉ toàn là code !
Nên Cocos creator ra đời ! Nó như là 1 trình soạn thảo GUI nằm trên cocos2d-x , hỗ trợ Javascript,Tyscript …không có c++ nha!
Public được trên nhiều store ( facebook, wechat, android,ios ,web…) nó gần giống unity đó !

Lời khuyên : Ở việt nam hiện tại thì cocos creator mình thấy đang nổi lên ? Nên khi bạn muốn học có thể move sang cái này !
Hoặc Unity vì thấy nhiều nhà tuyển dụng nhiều !

3 Likes

Em cũng tính học Unity. Nhưng do em đang học C++ mà Unity thì dùng C# nên em tính học thử Cocos

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?