Sự khác nhau giữa build và debug

các anh chị cho em hỏi là trong visual studio nó có build và debug. khi mà em build thì máy không hiện mà hình consle còn debug thì máy mới hiện màn hình consle vậy sao người ta không tạo ra debug mà còn tạo ra build làm gì vì 2 cái thì máy cũng chạy mà, mà thậm chí debug thì còn thấy được cả màn hình consle luôn ạ vậy tạo ra build là gì ạ

Bước build là để link và compile source code, library thành 1 file, còn debug là link và compile project của em thành 1 file chạy dc, nhưng đang ở debug mode. Với 1 project nhỏ thì 2 cái này ko khác nhau nhiều, nhưng đối với 1 project lớn cả trăm, cả nghìn file thì build thật sự rất hữu dụng. Vì khi build thì thường VS sẽ báo nhiều error hơn khi em bấm debug luôn. Vì vậy nên bấm build trước khi bấm debug, đối với những project lớn.

2 Likes

em cảm ơn ạ!:+1::+1::+1:

1 Like
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?