Sự khác biệt giữa file sln và cpp là gì?

em mới học c++ và sử dụng visual studio 2019
mỗi lần em muốn mở lại đoạn code em đang code dở em liền lục vào cái thư mục em nhận thấy có file có phần mở rộng là .sln và .cpp còn có cả .vcxproj nữa em tò mò mở 3 file này lên thì thấy chúng đều giống nhau đều ra sourse.cpp
các anh có thể cho em biết tại sao lại có 3 file mà mở lên nó đều giống nhau vậy không?
và sự khác nhau của 3 file đó ạ?
em cảm ơn

1 project thì bao gồm nhiều file .h và .cpp.
File .h và .cpp dc gọi là source code của chương trình
File .sln là project file của Visual studio, bấm vào file này sẽ mở toàn bộ project của em.
File .vcxproj là để build ra executable file (.exe), em mở bằng notepad++ sẽ thấy có thể config nhiều thứ trong file này.

6 Likes

anh chỉ cho em 10 mà em mới hiểu được 3-4 à :cold_face::cold_face:
em cảm ơn anh ạ!

1 Like

Trong visual studio thì lớn nhất là solution.
File cấu hình solution sẽ có định dạng .sln.

Trong một solution có thể có 1 hoặc nhiều project.
File cấu hình 1 project có định dạng .vcxproj.

Trong một project có chứ nhiều thư mục, nhiều file.
.h, .cpp là một trong những file đó.

7 Likes

em cảm ơn ạ!:+1::+1::+1:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?