Sử dụng mô hình HMVC cho Laravel

Project này đã remove do nhiều bất cập.

3 Likes

Không có cái này project bự như cái tổ tò vò. Cảm ơn anh. Em sẽ áp dụng cho project sắp tới :smiley:

1 Like

nếu mình muốn chia web của mình làm 3 module là Backend, Web, API thì theo bạn mình nên tổ chức code như nào thì hợp lý? Tại cái bản 5.3 này n chia route thành 2 file web và api nên mình cảm thấy khá vướng trong tổ chức HMVC.

Mã trên mình đã config theo cấu hình của Laravel 5.3, từ đó bạn có thể nghiên cứu phân thành 3 module chính :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?