Stdio_ext.h library trong ngôn ngữ C

c

(Le Van Vuong) #1

Chào các bác, em có code C trên Linux và dùng hàm __fpurge(stdin) để clear file stdio, và hàm này nằm trong lib stdio_ext.h.
Em có thắc mắc là std_ext.h có phải là phiên bản extra của stdio.h không vì khi em thay thế hoàn toàn stdio.h bằng stdio_ext.h thì chương trình chạy hoàn toàn ok.
Bác nào biết có thể cho em vài thông tin về lib này được không, liệu nó chỉ có trên linux thôi ạ hay windows cũng chạy được, nó có phải thư viện chuẩn của C không ạ.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?