Số thập phân 2 bit?

Tôi đọc được 1 đề thi của 1 trường đại học
Đề nội dung như sau
“Chuyển đổi thập phân 2 bit sang thập lục phân”
image

Vậy hiểu như thế nào về “thập phân 2 bit” là đúng?
Cách tôi hiểu có đúng không:
Thập phân 2 bit thì chỉ chứa các giá trị: 0, 1, 2, 3
=> đề thi cuối kì mà dễ vậy à? hay có vấn đề khác?

Thập phân 2 bit.

  1. Nghĩa 1: Là số thập phân nhưng chỉ dùng 2 bit để lưu (thay cho số 8/16/32/46 bit). Nhưng thế thì chỉ có 4 giá trị: 0, 1, 2, 3, việc gì phải chuyển với đổi.
  2. Nghĩa 2: Đó là số nhị phân. Nhưng nhị phân thì ghi là nhị phân (hệ cơ số 2), sao lại ghi thập phân (hệ cơ số 10) 2 bit???

Đề dùng câu từ không đúng. Gây nhiễu loạn và lạc hướng chính của đề. Không có giá trị đánh giá kết quả bài thi.

Nếu ai biết ý nghĩa thực sự của cụm từ là khác 2 nghĩa trên thì cùng bàn luận, chứ mình chỉ hiểu có vậy.

7 Likes

Khả năng khác là viết thiếu số 3 trong 32 bit

7 Likes

Cám ơn tất cả mọi người đã đọc và cho lời khuyên.
Vì đây là đề thi, đề có sai thì mình cũng nên bám sát đề mà làm, nên cứ làm theo Nghĩa 1: của SITUVN.gcd cũng trùng với suy nghĩ ban đầu của mình.

Chắc giao viên chỉ chấm logic code!

1 Like

Mình không thích cách suy nghĩ như thế này. Đề sai hoặc không hiểu thì hỏi ngay, không có “chắc là” rồi tự biên tự diễn.

6 Likes

Giờ mình mới để ý đề có đoạn

Thiết kế bộ chuyển đổi

Có vẻ đề dành cho 1 ngôn ngữ bậc thấp nào đó, hoặc là môn Kiến trúc máy tính chứ không phải là C++ nhỉ :stuck_out_tongue:

5 Likes

Trong lúc thi thì chúng ta không thể hỏi giam thị (hoặc thầy dạy, người ra đề…), đề này tôi không hiểu mong giải thích
Nên trong lúc thi thì chỉ bám sát đề mà làm thôi.

sau khi thi xong mới kiến nghị với nhà trường/người ra đề sau.

Đề này để viết cho ngôn ngữ Verilog bạn.

Đích thực là đề có vấn đề. Diễn giải theo cách nào cũng không được hợp lí cho lắm.

3 Likes

Vậy gắn tag c++ làm gì vậy bạn?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?