So sánh xâu trong C

Mọi người cho em hỏi là chỗ này em làm thế này thì sai ở đâu ạ.Em muốn xét cho msnv không trùng nhau.Nhưng theo cách này thì nó chỉ so sánh 2 phần tử cạnh nhau nên không hết được các trường hợp ạ.Ai biết chỉ em cách fix với ạ.Em cảm ơn…

Biến i của bạn có giá trị bao nhiêu? ptr là cái gì? Bạn lồng vào lặp do…while vào trong vòng for với mục đích gì? Mọi người debug bằng ảnh như thế nào? :grimacing:

3 Likes


ptr là mình khai báo con trỏ??

Ý mình là bạn post full code của bạn lên đây, vì còn nhiều thông tin chưa rõ lắm. Ví dụ như trường Msnv là std::string hay là C-style string… Bạn chụp ảnh vậy rồi bắt người ta phải code lại từng ký tự để debug thì cực quá. :grimacing:

3 Likes

Bài của bạn khá dài đấy, nhưng lại nhờ người khác sửa bằng… mắt.

Bạn muốn kiểm tra không cho trùng nhau thì nhập vào 1 biến tạm trước, sau đó duyệt và so sánh với những phần tử trước đó, nếu không trùng thì thêm vào mảng (ptr).

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?