Số lần trượt môn của mọi người sau khi tốt nghiệp là bao nhiêu?

Mk mới học hết 2 kì mà đã trượt 6 môn r(18 tín chỉ).

Đã đi được nửa chặng đường và chưa trượt môn lần nào. Điểm trung bình mỗi kì luôn trên 9 và đều thuộc top của khoa. Được chưa bạn ơi?

4 Likes

Mh biết h là b đang muốn nhận được những lời động viên. Nhưng mh chỉ muốn phân tích như thế này:
Tiền học là bm vất vả kiếm gửi lên cho b, b ko học đến nơi đến chốn, h học lại thì phải xin thêm tiền, h b mới thấy tiếc đúng ko :))
Nếu nhà trường vẫn cho bạn tiếp tục học thì nên học và trả nợ môn vào hè.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?