SmartFoxServer là gì?


(Ngô Quang đạo) #1

Em tìm hiểu trên mạng biết được là dùng smartfoxserver làm sever game. Nhưng em không biết nó là gì? Có giống như socket hay gì không ạ? Và khi dùng nó có phải thuê sever ảo không. Mọi người ai biết về nó thì giải đáp giúp em và nói những điều để em hiểu rõ hơn về nó được không ạ, Em cảm ơn!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?