Smartfox sever 2x hoạt động ra sao?

java

(Ngô Quang đạo) #1

Em có tìm hiểu về smartfox sever 2x để làm game online với unity 3D. Nhưng em không hiểu cách hoạt động của smartfox sever và một số cái hỗ trợ tạo sever nhanh, như photon chẳng hạn. Ai hiểu cách hoạt động của nó thì giúp em với ạ. Em cảm ơn! Nếu có tài liệu thì càng tốt ạ.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?