Sinh viên ngành ĐT-VT đi làm intern front-end được không? Hay nên bỏ thời gian ra học HTML, CSS rồi đi làm sau?

Chào mọi người. Em sắp tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông. Em có hiểu biết về C/C++. Em đang định hướng sang làm về front-end. Em không biết xin đi làm intern front-end được không nhỉ? Hay là bỏ thời gian ra học HTML, CSS rồi xin đi làm sau? Em phân vân quá. Em bị mất hướng.

Chưa thấy có gì để phân vân cả,
Nếu xin được intern thì chắc chắn đi intern sẽ tốt hơn là đi học
Không xin được intern thì chắc chắn phải học thôi

Bạn có đang có được quyền lựa chọn không, mà bảo là phân vân?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?