Share API 3000+ câu trích dẫn tiếng Anh

python

(Cao Van Thanh Cgdt) #1

Chào các bạn, hôm nay mình release V1.0 của API 3000+ trích dẫn tiếng anh từ sách… nhằm giải quyết vấn đề thực tế là hiện nay không có API quote nào chất lượng và miễn phí cả.


API được mình chạy trên Lamda của Amazon. Dataset thì chỉ là 1 file json chứa trích dẫn tiếng anh trong S3. Nên cũng không có gì để khoe cả ngoài việc nó chạy được thôi.

Các bạn chỉ cần request tới https://api.hamatim.com/quote là sẽ được nhận ngay 1 response trả về dạng JSON. Kiến trúc như sau:

{
  "text": "\u201cPaul, Paul, this is the claim you never made, the fervor you never showed. You 
   were so cool and light, so elusive, and I never felt you encircling me and claiming 
   possession. Rango is saying all the words I wanted to hear you say. You never came close to 
   me, even while taking me. You took me as men take foreign women in distant countries whose    
   language they cannot speak. You took me in silence and strangeness.\u201d",
  "author_img": "https://images.gr-assets.com/authors/1468617897p2/7190.jpg",
  "id": "b'26834f3fdc4ea1a58db76f71677ff131'",
  "book": "The Four-Chambered Heart: V3 in Nin's Continuous Novel",
  "author": "Ana\u00efs Nin"
}

Hiện tại chỉ có khoảng 3000 câu, mình sẽ cập nhật thêm. Sắp tới mình cũng sẽ cập nhật CamBook thành reader với nhiều đầu sách hơn.

Đây là trang GitHub sắp tới sẽ chứa tất cả API mà mình dựng: https://logicmteam.github.io/quote-api/

Hi vọng sẽ đóng góp được ít nhiều

Continuing the discussion from Triết học có phải không cần thiết với dân IT?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?