[Share] A dating app for programmers where you swipe on code

Share một plugin thú vị của VScode.
Vsinder

VSTindert

Tính năng và cách dùng, ae tự khám phá.

7 Likes

Nice, y chan của Tinder nhỉ?à mà cũng giống 1 app của Yahoo Japan nữa tên english là Matching.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?