Series: Xây dựng ứng dụng Web với Laravel 5 và AngularJS phần 3 (Phần cuối)

Mình xin chia sẻ nốt phần cuối của series lập trình: Xây dựng ứng dụng Web với Laravel 5 và AngularJS.
Đây là link series mà mình đã chia sẻ trước đó:
http://laravel-php.com/series/build-web-app-laravel-5-va-angularjs/

Còn đây là link của phần cuối:
http://laravel-php.com/laravel-framework/laravel-nang-cao/build-web-app-laravel-5-va-angularjs-part-3/

Mong nhận được phản hồi từ phía các bạn :smiley:

2 Likes

Ủng hộ bác. Em cũng đang học cái này :slight_smile:

1 Like

:v:
Bắn like cho bác !

1 Like

ố zè :v thi thoảng vô cập nhật bài mới nha

hề hề :v chia sẻ vậy thôi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?