Series: Xây dựng ứng dụng web với Laravel 5 và AngularJS Part 2

bài viết trước đó trên Daynhauhoc.com, mình đã chia sẻ phần 1 của series cho 500 ae rồi :triumph:
Bây giờ tiếp tục part 2 cho ae nào quan tâm. Mong 500 ae chém nhẹ tay :stuck_out_tongue:
Link series: http://laravel-php.com/series/build-web-app-laravel-5-va-angularjs/
Link part 2: http://laravel-php.com/laravel-framework/laravel-nang-cao/build-web-app-laravel-5-va-angularjs-part-2/
Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tới :v:

1 Like

Chào bạn, mục share writes là dành cho những bài viết đầy đủ chứ không phải dẫn link bạn nhé. Đây là lần thứ 2 mình sửa lỗi này

2 Likes

@@ thế ạ. Thảo nào. Mình chưa biết. Lần tới mình sẽ rút kinh nghiệm :smiley:

Trong phần JWT Authenticate còn còn thiếu phần refresh token và blacklisting.
Và cho mình hỏi là muốn có chức năng “Ghi nhớ đăng nhập” thì làm sao?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?