ScrollView trong PageView

#cocoscreator
Em chào các anh (chị).
Em đang gặp 1 vấn đề trong Cocos Creator: Em có 1 ScrollView bên trong 1 PageView và khi em lướt sang trang có ScrollView thì em không thể lướt được nữa mà chỉ có thể cuộn ScrollView.
Anh (chị) nào có đã từng làm qua có thể chỉ cho em 1 số giải pháp không ạ?
Em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?