Sau 3s có tối đa bảo nhiêu máy khách theo kiểu client-server có file F?

Giả thiết rằng:

  • Khi một máy gửi một file F cho một máy khác thì thời gian gửi cố định là 1s
  • Một máy chỉ gửi được cho một máy khác tại cùng 1 thời điểm

Nếu có 1 server chia sẻ file F đó cho N máy khách theo kiểu client- server, sau 3s có thể có tối đa bảo nhiêu máy sẽ có file F(tính bao gồm cả server)
Em đang phân vân là 3 hoặc 4 vì đề bảo “tính bao gồm cả server” nữa nên em nghĩ là tính cả máy ban đầu gửi đi cho 3 máy kia nên sẽ là 4
Mọi người nghĩ sao ạ ???
em cảm ơn

Câu hỏi nữa là: các máy vừa nhận liệu có “tranh thủ” 2 giây còn lại để “chuyển tiếp” qua máy khác nữa không?

3 Likes

câu hỏi này không có tính ứng dụng thực tế cho lắm, có lẽ là có một chút mẹo để người học biết được tốc độ lây lan kinh khủng trên internet

Bạn nên nghĩ theo hướng này ↑

3 Likes

Đề bài là tính theo kiểu client - server mà, nên thôi tạm bỏ qua.

1 Like

vậy đáp án là 4 nhỉ ???

Bạn hỏi trên đây chỉ để tìm một đáp án chính xác thôi sao?
Mọi người đã tư vấn rồi, bạn nên tư duy.
Hỏi cái người ra đề, khi client nhận được file rồi, thì có được quyền share file cho các máy khác không?
Nếu có thì tính cách khác, nếu không có thì tính cách khác.
Đáp án nằm trong đầu bạn chứ đâu, lôi nó ra đi.

Đề đã nói là bao gồm cả server, thì cứ máy nào có file là được tính vô luôn, ok!

3 Likes

Cảm ơn bạn mình hiểu rồi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?