Sắp xếp bằng thuật toán Counting Sort

c++

(Hoàng Thiên) #1

Viết chương trình nhập vào máy tính số n và mảng A có n phần tử. Xuất ra các phần tử không
trùng nhau và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần.
Viết chương trình nhập vào máy tính số n và mảng A có n phần tử. Sắp xếp mảng A và xuất ra màn hình ( Sử dụng thuật toán couting sort).

Giúp em 2 bài này với ạ ! :sob:


(Sherly1001) #2

Giúp bạn làm hộ bài này chác mình không làm được (lương tâm không cho phép :laughing:).

Nhưng bạn có thể xem video dưới đây, có gì không hiểu thì cứ hỏi bên dưới. :kissing:


(Giu Mata) #3

Mấy cái này bác google biết quá trời luôn đấy bạn. Hỏi bác google xong mà còn thắc mắc gì thì mới post lên đây nè.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?