Sao trên MacOS sao có Visual Studio?

Sao trong clip này người ta dùng Mac OS mà có thể dùng VS để build ra cho iphone mọi người ? Lại còn build và chạy Iphone Emulator nữa :smiley:

Hình như được giới thiệu từ lúc asp.net thành opensource. Chắc là bản community

vì MS muốn thu hút thêm nhiều lập trình viên trên các nền tảng khác nhau để viết App cho mình, không muốn gò bó trong một môi trường windows như trước giờ khi mà số lượng lập trình viên sử dụng MAC OS ngày một nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?