Sách cơ chế hoạt động của website

Mọi người cho em hỏi em muốn tìm hiểu cơ chế hoạt động của một trang web thì nên đọc sách nào vậy? Em cảm ơn mọi người nhiều.

một ứng dụng thông thường gồm có 2 phần (thường là vậy)

  1. phần interface, UI, frontend là phần mà người dùng trực tiếp tương tác
  2. phần backend, xử lý các tương tác của người dùng

web cũng không ngoại lệ, chẳng có gì gọi là cơ chế cả
muốn tìm hiểu thì nên thực chiến, tìm tutorial làm ra cái web rồi suy ngẫm
muốn đào sâu thì socket, tcp, http, webserver, httprequest …

6 Likes

Căn bản thì cần học/tìm hiểu:

  • Front-end: Học HTML, CSS, JavaScript
  • Backend: PHP, mySQL

  • Không nhất thiết phải là PHP, mà có thể là 1 ngôn ngữ khác
  • Trong quá trình làm/học sẽ tiếp xúc những cái chuyên sâu hơn, và những vấn đề khác mà không thể kể hết được.

Cơ chế hoat động của website thì như hình.

5 Likes

Đọc cuốn Head First Servlet and JSP đi bạn

3 Likes

Hiểu cơ bản:

1 website là tập hợp các file html được lưu trữ ở 1 web server, khi một client(brower, phone) request mấy file này thì server sẽ tìm trong hệ thống lưu trữ của nó rồi sau đó trả về file đó cho browser hiển thị hoặc trả về kết quả ko tìm thấy.

TCP/IP, http là các quy tắc giao tiếp/truyền dữ liệu. Ngoài ra, 1 website cần 1 địa chỉ domain name để xác định danh tính.


Cá nhân thấy là, nếu mục đích là hiểu cơ chế hoạt động 1 trang web thì vậy là đủ rồi, không nhất thiết phải đọc thêm sách.

Còn muốn kiến thức để làm một trang web hoặc tìm hiểu sâu hẳn web development thì mới cần kiếm sách, lúc này phân rõ ra mục đích cụ thể sẽ dễ recommend sách hơn: vd front-end, back-end, web security, database, network,web crawler, web socket, etc…
(Giống kiểu cơ chế hoạt động website là nguyên lý, còn xuống tới front-end,back-end này nọ thì nó sa đà vào phần implement rồi :slight_smile: )

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?