Ruby on Rails meetup cho những ai đam mê về Rails

Chào các bạn, sắp tới sẽ có 1 meetup về Rails cho những ai có hứng thú. Hy vọng là sẽ được giao lưu và học hỏi từ các bạn ở đó. :slight_smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?