Review về khóa học Học lập trình - Doanh nghiệp tài trợ bên FUNiX

Em đang tìm hiểu khóa học Học lập trình - Doanh nghiệp tài trợ bên FUNiX.Anh,chị nào có tiếp xúc hoặc đã tham gia khóa học này,có thể chia sẻ cho em một chút thông tin được không ạ. Em cảm ơn

Hi there,

Có rất nhiều topic đã có trên diễn đàn trước đây bàn về chủ đề này. Cậu thử tìm xem nhé!
Ví dụ:Cậu có thể dùng tính năng search của diễn đàn để đọc thêm.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?