Review về bachkhoa-aptech

Mem nào review cho em về bkat với ạ,hay hệ đào tạo 2,5 năm nào chất lượng tốt với ạ,em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?