Review về aptech và funix?

Có ai từng học aptech liên thông funix chưa cho em xin ý kiến ạ… Cho em lời khuyên ạ, em thấy khá nhiều thứ trái chiều ko hiểu gì luôn, mông mn giúp đỡ ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?