Review trường cao đẳng công nghệ bách khoa hà nội (HPC)

Ai đã học hoặc biết về trường cao đẳng công nghệ bách khoa Hà Nội ( HPC ) thì tư vấn giúp em với ạ

https://daynhauhoc.com/t/tu-van-nganh-nghe-va-chon-truong-boi-vao-day/85525/2

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?