Review phỏng vấn thực tập ở Adamo Software

Ae nào thực tập hay làm ở Adamo Software chưa mình xinh chút thông tin review với…

Uhm, có vẻ như không có ai ở Adamo Soft ở đây rồi :smile:
Cậu muốn cụ thể thông tin gì vậy?

Thực ra, phỏng vấn intern thường không khó đâu. Đấy cũng là lý do chẳng mấy ai hỏi câu hỏi như cậu, vì chẳng có gì để mà “review” cả :smile:
Họ sẽ chủ yếu xem các kiến thức nền tảng của cậu, kiểm tra chút về thái độ, tính cách, mong muốn, cũng như hiểu biết cơ bản về công nghệ mà họ muốn tuyển. Một số công ty cũng sẽ cho cậu bài test, với mục đích để cậu làm quen và xem cậu học nhanh ra sao hơn là xem cách cậu code, và giúp cậu lúc vào làm không quá bỡ ngỡ (mặc dù tớ không nghĩ bên Adamo soft làm vậy).
Nếu cậu có tiềm năng và phù hợp với họ trong tương lai, họ sẽ tuyển cậu.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?