Review một vài công ty thực tập về web khu vực Hà Nội

Chào ah chị. E là sv năm 3 uet. Kì này e có đăng ký môn thực tập chuyên ngành. Ah chị có thể review giúp e một vài công ty thực tập về web khu vực Hà Nội với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?