Review khoá học chứng chỉ FE ở đâu tốt

Mình đang cần tìm người kèm thi chứng chỉ FE hoặc ae có biết trung tâm nào uy tín thì cho mình xin thông tin . Cảm ơn

Bạn có bằng cấp cao đẳng hoặc đại học? Nếu không hoặc chưa, trung tâm không phải là sự lựa chọn đâu. Nếu vẫn cố học trung tâm, chỉ có NIIT và Aptech là đủ tiêu chuẩn đào tạo ra có thể đi làm việc được, còn lại thì toàn là… lùa gà hoặc nói cách khác bạn sẽ mất tiền để được sáng mắt ra.

2 Likes

à mình có học aptech ra có chứng chỉ rồi , đợt này đi onsite không xin được visa vì mình chỉ học aptech thôi . Nên giờ phải có chứng chỉ FE thì mới xuất chuồng được .

bạn muốn chứng chỉ FE mang tính quốc tế hay chỉ cần chứng chỉ/ chứng nhận khóa học front end kiểu các trung tâm đào tạo 6 tháng (mấy trung tâm này thường sẽ có liên kết với doanh nghiệp, nên học viên tốt nghiệp khóa sẽ được giới thiệu,…)

1 Like

FE ở đây không phải là front-end đâu bạn.

2 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?