Review data ở malaysia

Có a/c nào từng làm review data ở malaysia chưa ạ. Các kỹ năng công việc nào là cần nhất và vs mức lương tầm 20tr ( đã bao gồm bảo hiểm) thì có đủ sống k ạ.
E cảm ơn m.n đã đọc bài

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?