Resubmit form django

Chào mọi người hiện tại em có làm project sử dụng django và đang mắc phải 1 lỗi khi mình login


Với usernamepassword đúng thì sẽ chuyển hướng đến trang dashboard và khi bấm quay lại thì vẫn sẽ trả vê trang dashboard
Nhưng khi login mà có 1 lần nhập sai username hoăc password rồi sau đó nhập đúng thì từ trang dashboard bấm nút Back của browser sẽ hiển thị lỗi resubmit form

Cho e hỏi là có cách nào để sửa lỗi này nó vẫn trả về trang dashboard không vậy ạ. Em xin cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?