[Request] Thêm một số category cho bài viết

@ltd Đạt ơi, có thể thêm vài category nữa cho phần Programming không? Không hẳn chỉ là ngôn ngữ lập trình mà còn là framework cho cụ thể. Thêm nữa cả mấy cái mà chung chung thì không biết chọn category nào trong cái danh sách hiện tại; ví dụ, làm web html/css thì Programming/HTML, hay Programming/CSS cũng ko hẳn là chính xác, trường hợp này có thể đặt chung là Programming/Web

Một vài cái, anh đề nghị là thêm vào nếu có thể để bài viết chính xác hơn.

 • Programming / Web
 • Programming / .NET Framework
 • Programming / ASP.NET
 • Programming / JSP
 • Programming / Struts
 • Programming / Spring
 • Programming / Hibernate
 • Programming / XAML
 • Programming / WPF
 • Programming / Visual Studio
 • Programming / Zend Framework
 • Programming / Symfony
 • Programming / CodeIgnitor
 • Programming / Laravel
 • Programming / Ruby on Rails
 • Programming / Django
 • Programming / WordPress
 • Programming / Drupal
 • Programming / Joomla
 • Programming / Discourse
 • Programming / NodeJS
 • Programming / Bash Shell
 • Programming / Android
 • Programming / iOS
 • Programming / Swift
 • Programming / jQuery
 • Programming / MySQL
 • Programming / MSSQL Server
 • Programming / MongoDB
 • Programming / Code Editor
 • Programming / Testing
 • Programming / Object-Oriented Programming
 • Programming / Software Development
 • Programming / Software Design
 • Programming / UML
 • Programming / AJAX
 • Programming / Twitter Bootstrap

5 Likes

Em tán thành thêm như trên như Worpdress để em còn hoạt động :smiley:

Cảm ơn anh @laptrinhio, nhưng nếu tạo nhiều như vậy thì có tốt không ta? Nếu nhiều như vậy thì DNH nên làm cái tag như stackoverflow làm.

3 Likes

Mình thấy thì làm tag hay hơn, k bị rối

1 Like

Trang này sử dụng tag nè, mọi người xem thử như thế nào, nếu được thì Đạt sẽ áp dụng tag cho daynhauhoc.com?

Nhưng mà cần một bài hướng dẫn cách sử dụng nữa :smiley:

uh, có tag như SO thì tốt; tại ko thấy có chức năng tag nên anh mới bảo cập nhật category; còn thêm đc tag thì thêm nó vào thay cho category. Để category làm đề mục chính, còn tag sử dụng đánh dấu các loại ngôn ngữ, vấn đề liên quan

1 Like

Anh nghĩ sao nếu bỏ hết tất cả các subcategories bên trong programming, chỉ để programming và bên trong mình tag hết?

Mà khoan, em nghĩ là mình nên lên trang sitepoint nghiên cứu cách họ sử dụng tags thế nào. Rồi mình sẽ áp dụng như vậy.

tạo thêm tags như SO là tốt nhất, anh thấy thế

Tags như SO mình chưa làm được anh. Vì SO có thiết kế khác, hiện giờ chỉ có một cách đã được viết plugin. Đó là cách mà trang sitepoint.com đang dùng.


Update: Đã có tag: Dành cho thành viên yêu cầu tag

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?