Reboot và restart có gì khác nhau?

Hi there !

1/ cho mình hỏi reboot và restart khác nhau như thế nào ?
2/ dùng 2 từ này trong trường hợp nào cho đúng ?
3/ thiết bị nào thì dùng từ này ?
4/ phần mềm có restart được không ?

cảm ơn !

Mình nghĩ là reboot với restart có cùng nghĩa với nhau nhưng restart nghĩa rộng hơn. reboot thường dùng cho đồ điện tử như máy tính hoặc điện thoại. restart thì nghĩa là khởi động lại, làm lại từ thôi, không nhất thiết phải là thiết bị điện tử. Phần mềm restart được, nhiều khi mình vừa cập nhật phần mềm thì nó bắt phải restart phần mềm đấy.

4 Likes

Đây cho thím k search google nhá
https://wikidiff.com/reboot/restart#targetText=As%20verbs%20the%20difference%20between,restart%20is%20to%20start%20again.
Hoặc đây, nếu muốn xem mọi người cãi nhau
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Reboot-and-Restart

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?