Quá trình học lập trình của mình

Những năm cấp 3, có học Pascal nhưng chỉ học thuộc một vài đoạn code để làm bài kiểm tra.
Lên đại học có học về C, đụng đến pointer và printf thì đau đầu quá. Tìm hiểu về hướng đối tượng thì nghĩ nó chỉ dành cho triết gia với mấy cái tính chất siêu trừu tượng.
Nghe Python dễ nên mình cũng tự học, chả thấy dễ gì hết, kiểu duck, self, list, tuple, dic thì hơi loạn.
Học lập trình rồi tự hỏi làm cái notepad đơn giản như thế nào (chịu).
Ra trường tìm sách học lại C, tìm đúng sách thì khá là thích, mặc dầu nó dày tận 600 trang.
Đọc được 100 trang thì tẩu hỏa nhập ma và phải nhập viện (biên hòa). Giờ chờ ngày thích hợp để đọc tiếp.
Bây giờ mình hiểu Python không phải dễ dàng tiếp cận, nó chỉ dành cho người có kiến thức, kinh nghiệm và để giúp cho cuộc sống họ dễ dàng hơn (productive).
Bây giờ mình đang đào lại python vì “cảm thấy” với nó thì code một cái ứng dụng khá là dễ, chỉ cần chịu khó tìm hiểu modules có sẵn. Và mình cũng có hướng theo khoa học.

3 Likes

Printf thấy thì đơn giản, nhưng implement nó là phần của hđh, lằng nhằng và phức tạp.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?