Qt C++ có trả về đường link folder được không?

Hiện tại là mình đang làm đồ án tạo Volume và dùng qt creator làm giao diện, mọi người cho mình hỏi có lệnh nào trong qt có thể trả về link của folder không. Mình chỉ biết lệnh trả về link của file thôi.
Lệnh trả về link file (không có lọc):

QString vol = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Openlume", QString());

Có 2 solutions, cả 2 đều ko cần search cũng có thể tự suy ra.
1/ Làm theo cách của bạn, nhưng concate string bỏ đi fileName, phần còn lại chính là path đến folder.
2/ Lấy cái vol ->

Qdir dirInfo = QFileInfo(vol).absoluteDir()
QString actualDirectoryPath = dirInfor.absolutePath();
2 Likes

Bên Linux có doc chi tiết về OS Api như Windows không nhỉ ?
Mình chỉ muốn dung QT để tạo GUI còn không muốn dùng nhiều đến QT Framework.

2 Likes

Không biết bạn đã tìm thử trong maninfo chưa?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?