QNetworkAccessManager, làm thế nào tăng tốc độ tải file?

Các bác ở đây ai có làm Qt cho em hỏi một chút. Vấn đề của em là em tạo n request đồng thời từ 1 QNetworkmanager. mỗi request sẽ tải một phần của file (set trường range trong header). Sau khi em test thì em thấy dùng n request để tải cùng lúc tốc độ nó tương đương với 1 request.
Tại sao lại vậy, nhiều request tải phải nhanh hơn chứ?
Các bác có cách nào để tăng tốc độ tải file không? chia sẻ cho em với.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?