Printf có tối ưu hơn cout?

Như câu trên m muốn hỏi liệu scanf trong C có tối ưu hơn cin>> tương tự v printf và cout<< có tối ưu hơn về tốc độ chạy vì nghe thầy bảo vậy m cũng chưa biết giải thích ntn

tự viết 2 chương trình, mỗi chương trình chạy lệnh đó 1tr lần rồi tự kiểm chứng
kĩ hơn thì có thể test với nhiều nội dung in, hơi đâu mà nghe những lời chém gió biết lệnh này tốt hơn lệnh kia mà không biết thực hư (có chắc như lời người ta nói không?)

3 Likes

Căn bản là Hà Mã Tím đáng yêu thấy cái này không có ích lắm :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

2 Likes

Có đấy bạn, nếu chưa desync luồng C với C++.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?