Poll: Series bài viết về static site - Tạo website nhanh, dùng git và free

Static site là gì ?

Thay vì dùng PHP, Node.js hay server với bất cứ ngôn ngữ gì để tạo ra nội dung HTML mỗi khi người dùng truy cập thì những nội dung ở static site này sẽ được tạo sẵn và đẩy lên host. Mỗi khi người dùng truy cập thì chỉ cần gửi các file HTML tạo sẵn này về.

Ưu điểm

  • Nhanh vì server không tốn thời gian tạo ra HTML mà chỉ gửi thẳng kết quả có sẵn về
  • Rẻ : Có rất nhiều lựa chọn free để host 1 static site. http://blog.daynhauhoc.com là một static site host tại Github Pages
  • Không database. Tất cả đều là file nên có thể dùng git để quản lí

Nhược

  • Dùng markdown để viết bài
  • Không có giao diện trực quan (nhưng mà cũng dễ sử dụng lắm :smiley: )

Có rất nhiều công cụ để tạo ra static site (gọi là static site generator) như Jekyll, Metalsmith, Statinamic, Hugo, … (chỉ kể những cái mình đã dùng).

Thấy mọi người muốn tạo website/ viết blog nhưng lại thường khổ cực với host/ database nên mình có kế hoạch viết blog về static site.

Nay tham khảo thử nhu cầu của mọi người về static site như thế nào để lên kế hoạch :slight_smile:

  • Không

0 voters

7 Likes

Một Vote Có :stuck_out_tongue:

Em nghĩ cái này phải là ưu điểm chứ, lợi hơn bất cứ cái nào từ HTML thuần, BBcode (không tính WYSIWYG )

1 Like

Đang so sánh với WYSIWYG đó :wink:

WYSIWYG có nhược điểm lớn nhất là tạo ra HTML và không tương thích giữa các bộ gõ với nhau.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?