Poll: Đăng ký tham gia Speaking Class lần 1 vào Thứ 7 - 14/02/2015

Poll này để lấy số lượng các bạn sẽ tham gia lớp học Speaking đầu tiên của DNH vào thứ 7 - 14/02/2015

Volunteer: @Ethan @ltd

Nội Dung:

Speaking: Introduction of yourself to make friend. Hints: Anything about your information listed below:

1/ Your family
2/ Your hobbies
3/ Your unique talents
4/ Your wishes and dreams of whatever you want to be
5/ Your career (Job or School or wherever you start with your career)

Brainstorm it on a paper by answering questions:

1/What (definition, meaning of what you are going to talk)
2/ Why (reason)
3/ Where and When that happened
4/ How (procedure)

  • Tôi đồng ý tham gia
  • Tôi muốn tham gia, nhưng bận vào thứ 7

DNH đang cần Volunteer, liên hệ ở dưới để giúp đỡ DNH nhé :smile:
Thông tin chi tiết của lớp học, vào đây

4 Likes

Valentin day mà vẫn học à Đạt :slight_smile:
Tinh thần chăm học ghê cơ :wink:

1 Like

Ế, valentine à, em không để ý ^^ Chết rồi, vợ giận.

2 Likes

đã có vợ rồi hả anh =))

Ừ, hehe.


Hay mình chuyển sang Chủ Nhật?

Tết, về nhà là em off hết, ko tham gia với group đc :kissing:

Ừ, đợt này làm có vẻ không ổn lắm ^^ Tại anh ở bên này không để ý là sắp tết rồi.

Hôm nay 24 tết rồi đó a!

1 Like

Vẫn đi làm ầm đùng, không có không khí tết gì hết :cry: kiểu này chắc phải shift cái speaking sang sau tết quá?

:blush:ko biết mấy anh chị khác thì sao, chứ SV tụi em dc nghỉ 2 tuần, đến 2/3 là vô học lại bình thường.

1 Like

Tết chắc vẫn tham gia được writing class chứ nhỉ

hình thức viết như thế nào anh? mình viết rồi post lên cho mấy bạn xem, sửa hả anh? có quy định thời gian viết j hk a? ( em sợ ban ngày ko rãnh) :stuck_out_tongue:

1 Like

Thời gian khá thoải mái, tầm 3 ngày rồi mình sẽ close lại.

This topic was automatically closed after 3 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?