"Pin" button cố định vào ảnh trên PyQt GUI

python

(AL) #1

Chào cả nhà.
Em viết một chương trình, lấy số liệu và vẽ biểu đồ cho các vị trí tương ứng.


Dùng Qt Designer thiết kế giao diện như hình, trong vùng “River map”, em sử dung 1 ảnh để làm “background”, trên đó bố trí các Button tương ứng với các vị trí mong muốn, khi Click vào Button nào thì GUI hiển thị biểu đồ, số liệu cho vị trí đó.
Vấn đề của em là, khi resize GUI, hình ảnh kéo giãn, vị trí các Button không đúng như mong muốn. Bây giờ có cách nào để gắn cố định các button vào hình nền không ạ? Kiểu như đánh dấu vị trí trên bản đồ, kéo giãn bản đồ thị vị trí thay đổi tương đối theo.
Cám ơn cả nhà.


(AL) #2

Cả nhà giúp em với …


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?