Phương pháp tối ưu để tìm số nguyên tố

Đây là 1 phương pháp tìm số nguyên tố của e. e Tự nghĩ chạy thử rồi mới tham khảo các nơi khác… HÃY CÙNG THẢO LUẬN VÀ CMT VỀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HAY MÀ MN THẤY LÀ TỐT NHẤT.
Cảm ơn. dưới đây là code của e.

#inlucde <stdio.h>
int main(void){
  int i, n = 0;
  printf("n =");
  scanf("%d[^\n]", &n);
  for (i = 2; i< n - 1; i++){
     if(( n % i) == 0){
       printf("n khong phai la so nguyen to.\n"); 
       break;
    }
  }
  printf("n la so nguyen to.");
  return 0;
}

:point_right: return;

cái này chỉ cần i <= sqrt(n) sẽ tối ưu hơn nhé

1 Like

Chạy trâu rồi lưu vào file sau này xài lại.
Lần sau chỉ cần binary search trên đống số nguyên tố tìm được. :penguin:

3 Likes

Bạn vui lòng tìm kiếm trước khi post nhé :smiley:


5 Likes

à đúng rồi… em quên mất… vì chỉ cần loop đến 1 nửa giá trị của n là đủ.
với số bé thì ổn còn số lớn thì cả 1 vấn đề. cảm ơn bác…

em muốn thoát luôn bác à… dù exit cũng được ạ…

Đọc file là lâu nhất :smiley: thua mỗi curl thôi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?