Phương hướng học Java Web

Em đã học qua Java Core/OOP. Bây giờ em muốn theo hướng web và lên mạng thì thấy có 2 hướng chính:

  1. Học cơ bản html/css/js/sql rồi sau đó jsp/servelet/jdbc rồi đến các framework như spring/hibernate

  2. Học jsp/servlet trước sau đó mới đến phần front end và database và cuối cùng là framework.

Mọi người cho em xin lời khuyên nên theo hướng nào thì là tốt hơn ạ, em còn trẻ và còn khá nhiều thời gian để học. Em xin cảm ơn ạ !

Mình thấy bạn còn nhiều thời gian thì cứ thử từng hướng một

3 Likes

Học luôn framework, rồi đào sâu từng phần từ từ. Đây là kiểu học top-down.

3 Likes

Vâng, em sẽ thử xem, em cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?