Phiên bản terminal của Kali Linux


sao phiên bản linux này lạ quá em kiếm terminal của nó mà không dc . anh chị giúp em với

  1. Bạn nên tìm hiểu linux trước khi xài nó để pentest
  2. Bạn xài kali bản LXDE nên nó khác với GNOME bình thường. Bạn có thể kiếm bản nào có chữ GNOME rồi cài là trở lại những màn hình quen thuộc.
  3. Terminal trong LXDE là lxterminal, bạn có thể kiếm các từ liên quan trong cái icon ở góc trái màn hình (Thường trong System Tools). Hoặc thử Ctrl + Alt + T để hiện terminal. (Nếu Kali tốt bụng bind sẵn shortcut cho bạn thì nó sẽ ra terminal)
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?