Phân vân giữa Kỹ thuật máy tính và IOT

Em chào những sư huynh đi trước.

Mấy huynh cho em hỏi điểm khác biệt giữa ngành IoT của FPT vs Kỹ thuật máy tính của UIT vs ạ.
Với lại cho em xin ý kiến nên học ngành nào ?

***Cảm ơn mấy huynh đã nhiệt tình giúp đỡ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?