Phần ràng buộc trong bài ký tự


Ở phần ràng buộc của câu 2, em không hiểu rõ ý phần ràng buộc này mang ý gì. Xin mọi người chỉ dẫn cho em ạ

Ý nghĩa là nói sẽ có 80% các testcase chấm bài sẽ cho sấu s dưới 255 kí tự, 20% còn lại là trên 255 kí tự
trong một bài toán, có nhiều cách giải quyết khác nhau, cách hay cách chưa hay (ví dụ như xử lý nhiều chạy quá thời gian, quá bộ nhớ), bài trên là gợi ý là nếu không nghĩ ra được cách hay thì cứ chọn cách dở một tí cũng được 80% số điểm, không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm cách hay giải được 100% testcase

những câu như này, bạn nên hỏi trức tiếp thấy của bạn, lên diễn đàn hỏi để làm gì, có tiện hơn được tí nào đâu, không lẽ bạn sợ thầy bạn ăn thịt bạn sao?

4 Likes

Thực ra mình với thầy của mình hiện đang hơi xích mích, thà lên hỏi đây hỏi chứ hỏi thầy xong thầy lại chuyện cũ ra mệt lắm

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?