Phần cứng PC chuẩn để cài MACOS

chả là đang muốn build 1 chiêc PC chỉ để chạy MACOS cho tiết kiệm :joy: chưa có xèng mua máy Mac thật cài máy ảo vmware chạy toàn bị lỗi chạy rất chậm nghe nói nếu đúng phần cứng driver chuẩn của Mac thì có thể cài dc, ở đây có ai đã chạy được MACOS trên PC tự build chưa ??

Bạn tham khảo trong website này, hi vọng nó có thể giúp bạn. https://www.tonymacx86.com/buyersguide/march/2017

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?