Phân biệt Instance - Object - Entity - Class

Thảo luận 1 chút về các khái niệm trên để hiểu rõ nhất nó nhỉ. Mời các bạn comment.

Phân biệt Instance - Object - Entity - Class

Mình xin mở màn trước với instance. Theo mình hiểu, instance là một thể hiện của class và được lưu trong memory. Mỗi một instance của class được tạo ra sẽ được cấp phát 1 địa chỉ bộ nhớ.

Edited

Không giới hạn ở ngôn ngữ cụ thể nào cả, ngôn ngữ nào mà có các thuật ngữ trên đều có đưa vào đây thảo luận. Lưu ý: Có một số các ngôn ngữ không có các khái niệm trên như C không có class (@ltd đóng góp).

4 Likes

class(lớp) : định nghĩa (khai báo) các thành phần dữ liệu và các phương thức hoạt động của lớp đó
object (biến lớp) : dùng tên lớp để khai báo các biến kiểu lớp. mỗi đối tượng sẽ có các thành phần dữ liệu và các phương thức. lời gọi một phương thức cần chứa tên đối tượng để xác định phương thức thực hiện từ đối tượng nào.
entity : mãi sau này đi làm mình mới gặp. Trong java, php thì entity được hiểu là class dùng để ánh xạ bảng trong cơ sở dữ liệu. Tùy theo mô hình phát triển phần mềm mà entity có thể được gọi tên khác nhau (điều này mình hiểu không biết có đúng không).

4 Likes

Các bạn khác cùng thảo luận nhỉ? :smiley: nhiều bạn đi làm và đi học cùng quan tâm đến chủ đề này mà

@manhapt có định hướng về ngôn ngữ nào cụ thể không? Ví dụ Java?

1 Like

@ltd Không giới hạn ở ngôn ngữ cụ thể nào cả, ngôn ngữ nào mà có các thuật ngữ trên đều có đưa vào đây thảo luận. Có thể sẽ dùng từ khác để diễn tả nhưng ý nghĩa thì chắc là giống nhau.

Cũng còn tùy anh @manhapt à, em thấy các ngôn ngữ như C không có class thì khó mà vác vào thảo luận được. Có thể C# và Java phù hợp hơn?

Cho cái tên ngôn ngữ vào Title thì dễ thảo luận.

2 Likes

Mình cũng đang thắc mắc về đoạn này. Trừu tượng quá đi mất. Mong đại ca @ltd giải thích dùm.

1 Like

Entity có thể thấy được khi cofig hibernate. Là class ánh xạ cơ sở dữ liệu

entity , pojos , dto khác nhau thế nào

Chào mọi người, em xin phép đóng góp một ít kiến thức của mình biết được, hy vọng sẽ có ích, các anh em thấy có sai chỗ nào thì hãy góp ý, em xin ghi nhận.
Class : Là kiểu dữ liệu trừu tượng, gồm các thành phần chính là thuộc tính và hành vi. Dùng để tạo ra các đối tượng nói chung.
Object : Là đối tượng, có thuộc tính và hành vi từ Class tạo ra.
Instance: Là thực thể, cũng được xem như một đối tượng nhưng chỉ xuất hiện khi chạy chương trình.
Kính chào.

1 Like

Cái sai của bạn là đào mộ một topic đã quá lâu (cách đây gần 4 năm). Những topic đã lâu rồi thì không nên reply vào làm gì, khá là phiền.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?