Packages của Sublime text 3 chỉ ra cấu trúc của code trong python?

sublime-text-3
python

(Huy Tran) #1

cho e hỏi packages nào của Sublime text 3 chỉ ra cấu trúc của code trong python ấy nhỉ như trong ảnh này!


(Lập Trình Sư) #2

Em cài SublimeCodeIntel hoặc SublimeJEDI.

Nghe nói có Anaconda, nhưng anh chưa xài bao giờ. Chắc cũng ok :smiley:


(Huy Tran) #3

thanks đại ca. e cũng đang dùng anaconda. thấy cũng tạm


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?