Output của chương trình in trung bình cộng của 2 số nguyên bị sai

Em mới học C thì gặp trường hợp như thế này:

chương trình của em như sau:

#include<stdio.h>

int main(){
    float a, b;
    scanf("%f %f", &a, &b);
    printf("%.1f", (a+b)/2);
}

Em hiện đang gặp vấn đề là vào 2, 4 em chỉ muốn in ra 3 mà chương trình của em in ra 3.0.
Có cách nào xử lý chỗ này không ạ, em cảm ơn!

nếu 2 số nguyên thì bạn dùg kiểu int là đc

Xét xem nó có nguyên hay không rồi in ra theo ý bạn.

3 Likes

Đã xử lý xong ạ, em cảm ơn!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?