Onivim, ai dùng thử chưa?

onivim

(BTK) #1

em mới mò được một dự án (khá) mới : Onivim, tổng quan sơ bộ theo góc nihìn của em :

  1. đồ họa khá đẹp, ngang vscode với atom
  2. thao tác như vim, chỉ có thêm chức năng chuột(nghe họ nói ko disable đc)
  3. build-in term
  4. *chưa đụng tới plugin nên chưa biết

dò trên mạng thấy họ bình luận khá tốt, nhưng ăn luôn của em >= 250MB RAM là em vẫn về với VSCode rồi nạ, sao Sublime Text cũng không làm cái build-in term nhể, làm em về với neovim mệt dễ sợ :expressionless:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?